Skip to content

Tag: formules

Goniometrie (basis)

Goniometrie, of hoekenmeetkunde, wordt in het Engels ook wel “trig” genoemd. Dat staat voor trigonometrie, of driehoekenmeetkunde. Zoals de naam al aangeeft gaat het over hoeken en driehoeken. Het wordt vaak als een lastig onderwerp gezien, voornamelijk omdat er functies met moeilijke namen (sinus, cosinus, tangens) en Griekse letters (\(\alpha\), \(\beta\), etc.) worden gebruikt. Alles wat je moet kennen voor het eindexamen VWO is echter op een A4-tje samen te vatten: Goniometrie-Samenvatting-VWO-Eindexamen.pdf.

Ik zal hier niet alle goniometrie voor het VWO beschrijven, dat kan beter uitgespreid worden over meerdere posts. In deze post behandel ik alleen de basis.

Rekenen met letters

Bij wiskunde denken veel mensen aan formules, met (rare) letters en symbolen er in. Dat schrikt misschien af, maar eigenlijk heb je dat soort formules al op de basisschool gehad. Daar gebruikten ze alleen geen letters, maar puntjes of vlekken.

Op de basisschool kreeg je opgaves als:
\(5+\ldots = 8\)
Welk getal hoort er op de plek van de puntjes te staan?
Of:
\(5+\)\( =8 \)
Welk getal zit er verstopt onder de vlek?