Skip to content

raptorsnest.nl Posts

Featured Post

Goniometrie (basis)

Goniometrie, of hoekenmeetkunde, wordt in het Engels ook wel “trig” genoemd. Dat staat voor trigonometrie, of driehoekenmeetkunde. Zoals de naam al aangeeft gaat het over hoeken en driehoeken. Het wordt vaak als een lastig onderwerp gezien, voornamelijk omdat er functies met moeilijke namen (sinus, cosinus, tangens) en Griekse letters (\(\alpha\), \(\beta\), etc.) worden gebruikt. Alles wat je moet kennen voor het eindexamen VWO is echter op een A4-tje samen te vatten: Goniometrie-Samenvatting-VWO-Eindexamen.pdf.

Ik zal hier niet alle goniometrie voor het VWO beschrijven, dat kan beter uitgespreid worden over meerdere posts. In deze post behandel ik alleen de basis.

Keersommen (Tafels) leren

Op de basisschool is het de bedoeling dat je de keersommen (tafels) met getallen tot en met 10 leert. Je kunt ze natuurlijk gewoon allemaal uit je hoofd leren, maar dat is veel werk. Wat ik veel leuker en interessanter vindt is om patronen te vinden waardoor dat veel minder moeite kost. Als bonus daarbij gaat het bij wiskunde eigenlijk nooit om dingen uit je hoofd te leren, maar altijd om het begrijpen en het herkennen van patronen. Dus die aanpak is een goede oefening voor je latere wiskunde carrière.

Rekenen met letters

Bij wiskunde denken veel mensen aan formules, met (rare) letters en symbolen er in. Dat schrikt misschien af, maar eigenlijk heb je dat soort formules al op de basisschool gehad. Daar gebruikten ze alleen geen letters, maar puntjes of vlekken.

Op de basisschool kreeg je opgaves als:
\(5+\ldots = 8\)
Welk getal hoort er op de plek van de puntjes te staan?
Of:
\(5+\)\( =8 \)
Welk getal zit er verstopt onder de vlek?

Wat is wiskunde?

Wiskunde is niet hetzelfde als rekenen, hoewel veel mensen dat misschien denken.

Als je binnenkort naar de middelbare school gaat dan ben je misschien nieuwsgierig wat naar wiskunde precies inhoudt. Ook als je wiskunde als vak al hebt (gehad) is het misschien niet helemaal duidelijk wat de kern van wiskunde is.

Bij wiskunde houden we ons bezig met regels en wat de gevolgen zijn als die regels gecombineerd worden. Dat klinkt heel breed, en dat is het ook, maar dat maakt het juist zo interessant 🙂

Z-Wave interface with Velux electrical shutter

For the new bathroom in my home I also installed a Velux window, complete with an electric roller shutter. Of course I wanted to connect this shutter to the rest of my home automation system. Velux has options for this, but I wasn’t looking forward to integrating a vendor specific system to my existing setup. I already had Z-wave installed so I made a small project to connect the Velux shutter to a Düwi Z-wave module.